SACENSĪBAS

2019.gada 11.maijā

Kur? - Kroņaucē

Pļavā pie "Saimes veikala"

Cik maksā ieeja? - skatītājiem bezmaksas

Droši ņem līdz bērnus un draugus

Kas Tur būs? - Konkūrs

Lēkšana pār barjerām, atrakcijas, garšīgi ēdieni, tirdziņš...

“TĒRVETES – ĶIRPJU KAUSS” – 1. posms
Ieskaites sacensības saskaņā ar nolikumu «Latvijas Republikas labākais jātnieks konkūrā»

NOLIKUMS

Laiks un vieta: 2019.gada 11. maijā – Tišas, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads – Lielā pļava pie “Saimes veikala”.
Organizatori – Agrofirma Tērvete un SIA “Ķirpji” sadarbībā ar Latvijas Jātnieku federāciju
Dalībnieki – Sacensībās var piedalīties visi Latvijas un citu valstu sportisti
Sacensību tiesnesis – Dainis Līvmanis tel. +37129493765
Maršrutu sastādītājs – Egils Broks
Laika tiesnesis – Vladislavs Rutkovskis
Sacensību laukums – 70 x 90 m, iesildes laukums – 40 x 60 m, zāles segums
Informācija – info@terveteszirgi.lv, tel. +37122848459; +37120545454

Sacensību dienas programma
Sestdiena 11.maijs – sākums 10.00

Maršruts Nr.1 – Sacensības ar vērtējumu. Vadības maršruts bērniem ar ponijiem un zirgiem (soļi, rikši). Piedalās jātnieki, kuri nav startējuši konkūra sacensībās.

Maršruts Nr.2 – Šķēršļu augstums 65cm/85cm. Sacensības ar handikapu, ātruma maršruts (Art. 238.2.1.), piedalās poniju jātnieki ar I un II grupas ponijiem.
1.un 2.maršruts norisinās vienlaicīgi!

Maršruts Nr.3 – Šķēršļu augstums 80 cm, ātruma maršruts (Art. 238.2.1.), bez ierobežojumiem.
Balvu fonds (270 EUR = 70,60,50,40,30,20)

Maršruts Nr.4 – Šķēršļu augstums 100 cm,
sacensības divās fāzēs (Art. 274.1.5.3.),

4A- ieskaites maršruts bērniem.
(Balvu fonds 285 EUR = 75,65,55,40,30,20).

4B- ieskaites maršruts amatieriem.
(Balvu fonds 285 EUR = 75,65,55,40,30,20).

4C – bez ierobežojumiem.
(Balvu fonds 285 EUR = 75,65,55,40,30,20).

Maršruts Nr.5 – šķēršļu augstums 110 cm, ātruma maršruts (Art. 238.2.1.)

5A – ieskaites maršruts bērniem
(Balvu fonds 295 EUR = 80,70,55,40,30,20).

5B- ieskaites maršruts amatieriem
(Balvu fonds 295 EUR = 80,70,55,40,30,20).

5C – bez ierobežojumiem
(Balvu fonds 295 EUR = 80,70,55,40,30,20).

Maršruts Nr.6 – šķēršļu augstums līdz 115 cm (Art.269.5) Akumulācijas sacensības ar Džokeri līdz 120 cm. Bez ierobežojumiem.
(Balvu fonds 375 EUR = 100,80,60,55,50,30).

Dalības maksa
Maršruts Nr.1 – 10 EUR
Maršruts Nr.2 – 10 EUR
Maršruts Nr.3 – 15 EUR
Maršruts Nr.4 – 15 EUR
Maršruts Nr.5 – 15 EUR
Maršruts Nr.6 – 20 EUR
Dalības maksu var samaksāt uz vietas!

Svarīgi!
Samaksas pieņemšana tiks pārtraukta 30 minūtes pirms maršruta sākuma!!!! Dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta 30 minūtes pirms maršruta!!!
Dalībniekiem, kuri ir laicīgi pieteikušies un samaksājuši starta naudu ir jāapstiprina sava ierašanās un jāuzrāda maksājuma uzdevums ne vēlāk kā 30 min pirms maršruta sākšanās. Maksājuma uzdevumu drīkst uzrādīt arī bildes formātā (telefonā utml.).
Iemaksāto dalības naudu atgriež atpakaļ 80% apmērā, tikai uzrādot vetārsta slēdzienu– zirga savainojuma rezultātā, ārsta zīmi – jātnieka veselības stāvokļa dēļ.

 

Piedāvājam zirgu boksa vietas vienas dienas īri – cena 10 EUR/dienā
Atrodas apm. 1km no sacensību norises vietas. Vieta jāpiesaka savlaicīgi.

Apbalvošana
1.maršrutā – uzreiz pēc maršruta veikšanas, visi dalībnieki saņems rozete + diploms + dāvana.
2.maršrutā – (1.- 6.vietu ieguvēji) saņems rozete + diploms + dāvana.
Maršrutos Nr. 3, 4, 5 – (1. – 6. vietu ieguvēji ) saņems naudas balvu + rozete;
Maršrutā Nr.6 – (1. – 3.vietu ieguvēji ) saņems rozete + naudas balva + kauss;
(4.-6.vietu ieguvēji ) saņems rozete + naudas balva.

Svarīgi!
Ja maršrutā Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 – piedalās mazāk par 12 dalībniekiem, tad balvu fonds šajā maršrutā tiek izmaksāts 70% no maršruta balvu fonda, sadalot proporcionāli maršrutā noteiktajam.
Ja maršrutā Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 – piedalās mazāk par 6 dalībniekiem, tad balvu fonds šajā maršrutā tiek izmaksāts 50% no maršruta balvu fonda, sadalot proporcionāli maršrutā noteiktajam.

Svarīgi!
Naudas balvas godalgoto vietu ieguvējiem tiks ieskaitītas norādītajā kontā 5.dienu laikā pēc sacensību norises dienas!

Ierašanās uz apbalvošanas ceremoniju obligāta.
Balvas no sponsoriem – pēc viņu pašu izvēles.

Pieteikumi uz sacensībām sāksies jau no 1.maija

Pieteikumi jāiesniedz līdz 10.maijam plkst.17.00 online pieteikuma forma:

Mājas lapā – www.leflatvia.lv – pieteikšanās sacensībām.
http://www.leflatvia.lv/db/entry.php?id=56

Pieteikumi, kuri tiks iesūtīti pēc noteiktā laika netiks pieņemti.

Maksājumam jābūt veiktam Agrofirmas Tērvete kontā (caur www.terveteszirgi.lv – Pieteikumi sacensībām).
Reģistrējoties dalībniekiem – Kasē jāuzrāda maksājuma uzdevums!

Piedaloties sacensībās, jūs piekrītat, ka pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts. Uzņemtais materiāls var tikt izvietots un rādīts sociālajos tīklos.

Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību laikā. Pasākuma laikā vecāki uzņemas atbildību par savu bērnu drošību un uzvedību. Sacensību organizētāji neuzņemas atbildību par notikušajiem negadījumiem sacensību laikā.
Dalībniekiem līdz 16 gadu vecumam ieskaitot obligāti ir jābūt drošības aizsargvestēm.

Sacensību laikā uz vietas atradīsies ārsts, lai sniegtu pirmo palīdzību negadījumos. Nepieciešamības gadījumā tiks izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta Veterinārajām prasībām, attiecībā uz zirgu. Informējam, ka zirgiem, kuri piedalīsies sacensībās ir jābūt līdzi – zirga pasei, veiktām nepieciešamajām vakcīnām. Zirgi, kuri neatbildīs noteiktajām prasībām, pie sacensībām netiks pielaisti. Ar prasībām varat iepazīties – http://www.leflatvia.lv/web/?id=419196
Ja zirga pase netiks uzrādīta, tajā trūks LR valstī noteiktie izmeklējumi, zirgs pie starta netiek pielaists, iepriekš samaksātā nauda atgriezta atpakaļ netiks!

Jebkurus strīda gadījumus/situācijas utml., saistībā uz sacensībām, kuri nav aprakstīti šajā Nolikumā – risina tiesneša kolēģija ar organizētājiem.

Close Menu
×
×

Cart

Pieteikuma forma tirgotājiem

11. maijā "Tērvetes - Ķirju kauss" Pēc anketas aizpildīšanas drīzumā ar jums sazināsimies.