SACENSĪBAS

2021.gada 3. jūlijā 9:00

Kur? - Kroņauce, pļavā pretī veikalam "SAIME"

Cik maksā ieeja? - skatītājiem bezmaksas

Droši ņem līdz bērnus un draugus

Jātnieku sporta sacensības

“TĒRVETES – ĶIRPJU KAUSS” – 2021

Ieskaites sacensības konkūrā saskaņā ar nolikumu «Latvijas Republikas labākais jātnieks konkūrā»

 

N O L I K U M S

 

 

Laiks un vieta.

03.07.2021.g.  Sacensību sākums plkst. 9:00.

Tišas, Kroņauce, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads

Sacensību laukums – 70 x 90 m, iesildes laukums – 40 x 60 m, zāles segums abiem laukumiem

Dalībnieki.

Sacensībās var piedalīties LJF biedri un citu valstu sportisti.

 

Sacensību programma. 

Plkst.9:00

Maršruts Nr.1 – 60 cm ( Art. 238.1.1)

Maršruts bez laika ievērošanas. (Katrs dalībnieks, kurš maršrutu ir izlecis bez soda punktiem iegūs rozeti un medaļu. Galvenais sacensību tiesnesis pats pēc saviem ieskatiem izvēlēsies 3 simpātiju balvu ieguvējus un apbalvos ar kausiem.) Bez ierobežojumiem.

 

Maršruts Nr. 2 – 80 cm

Maršruts uz ideālo laiku. Par “ideālo laiku” tiek uzskatīta laika norma pie attiecīgajā maršrutā noteiktā kustības ātruma. Par “Ideālā laika” nesasniegšanu vai pārsniegšanu soda punkti netiek piešķirti. Pārējās kļūdas pēc tabulas “A”. Labāko rezultātu iegūst jātnieks, kurš ar vismazāko laika starpību veic maršrutu bez soda punktiem. Pie vienādas laika starpības augstāku vietu iegūst jātnieks, kurš nav pārsniedzis laika normu. Bez ierobežojumiem.

€ 240 (80,-60,-40,-20,-20,-20,-)

 

Maršruts Nr. 3 – 100 cm (Art. 238.2.1.)

Ātruma maršruts. Bez ierobežojumiem.

€ 240 (80,-60,-40,-20,-20,-20,-)

 

Maršruts Nr. 4 – 110 cm (Art. 274.2.5.)

Speciālās divu fāžu sacensības. Bez ierobežojumiem.

€  240 (80,-60,-40,-20,-20,-20,-)

 

Maršruts Nr. 5 – 120 cm  (Art. 269.)

Akumulācijas sacensības uz laiku ar džokeri līdz 125 cm. Bez ierobežojumiem

€ 420 (100,-90,-80,-60,-50,-40,-)

 

Maršruts Nr. 6 – 130 cm (Art. 238.2.2.)

Klasiskais maršruts ar vienu pārlekšanu uz laiku. Bez ierobežojumiem.

€ 490 (120,-100, -90, -80,-60,-40,-)

 

Maršrutos no 60 cm līdz 100 cm ieskaitot, katrs dalībnieks drīkst startēt 2 reizes, to jānorāda jau iepriekš piesakoties. Otrā reize ir bez maksas, bet ārpus konkurences.

 

 

Apbalvošana. Maršrutos Nr. 2- 6 apbalvo 1.- 6. vietas ieguvējus ar naudas balvām, rozetēm. 1.-3. vietas ieguvējus ar kausiem un piemiņas balvām no organizētājiem un sponsoriem. Katrā maršrutā Speciālā Simpātiju balva! Naudas balvas godalgoto vietu ieguvējiem tiks ieskaitītas norādītajā kontā 5 dienu laikā pēc sacensību norises dienas!

Ja maršrutos  – piedalās mazāk par 12 dalībniekiem, tad balvu fonds šajā maršrutā tiek izmaksāts 70% no maršruta balvu fonda, sadalot proporcionāli maršrutā noteiktajam.

Ja maršrutos  – piedalās mazāk par 6 dalībniekiem, tad balvu fonds šajā maršrutā tiek izmaksāts 50% no maršruta balvu fonda, sadalot proporcionāli maršrutā noteiktajam.

 

Starta nauda.

Viens starts  maršrutā Nr. 1 – 15 EUR.

Viens starts maršrutos Nr.2 – Nr.6 – 20 EUR. Starta nauda jāsamaksā ne vēlāk kā 30 min. pirms maršruta.

Jūsu un mūsu ērtībai, lūgums starta naudas ieskaitīt Agrofirmas Tērvete norādītajā kontā.

Agrofirma Tērvete AS

Reģ. Nr. – LV45103001086

Bankas konts: Swedbank AS

Konta Nr. – LV16HABA0551033226012

SWIFT: HABALV22

Pamatojumā norādīt – Dalībnieka Vārds Uzvārds, Zirga vārds (ar kuru startēs), Maršruta Nr. (kurā startēs).

Piemērs – Ilze Liepa ar Rafaelu – maršruts Nr.3

 

Rīcības komiteja.

Sacensības organizē Agrofirma Tērvete un  SIA “Ķirpji” sadarbībā ar Latvijas Jātnieku  federāciju.

Sacensību tiesneši– Dainis Līvmanis (+371 29493765)

Vladislavs Rutkovskis (+371 26599798)

Maršruta sastādītājs – Egīls Broks

Sacensību sekretāre – Sana Līvmane (+371 2988430)

Informācija – Martins.Pilders@tervete.lv, tel.+37129806006; +37120545454

 

Pieteikumi.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 02.07. plkst. 17.00; online pieteikumu forma: http://www.leflatvia.lv/db/entry.php?id=138

 

Papildus informācija.

  • Piedaloties sacensībās, jūs piekrītat, ka pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts. Uzņemtais materiāls var tikt izvietots un rādīts sociālajos tīklos.
  • Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību laikā. Pasākuma laikā vecāki uzņemas atbildību par savu bērnu drošību un uzvedību. Sacensību organizētāji neuzņemas atbildību par notikušajiem negadījumiem sacensību laikā.
  • Dalībniekiem līdz 16 gadu vecumam ieskaitot obligāti ir jābūt drošības aizsargvestēm.
  • Sacensību dalībniekiem LJF veterināro prasību (http://www.leflatvia.lv/web/?id=419196) ievērošana ir obligāta. Sacensību laikā tiks pārbaudītas zirgu pases, nepieciešamo INAN izmeklējumu un zirgu gripas vakcināciju esamība.
  • Ierodoties sacensību vietā dalībniekam vispirms jādodas pie sacensību veterinārārsta ar atvestā/atvesto zirga/zirgu pasēm.
  • Reģistrējoties startam, dalībniekiem KASĒ jāuzrāda bankas maksājuma uzdevums (ja starta nauda ir pārskaitīta mūsu norādītajā kontā). Maksājuma uzdevumu drīkst uzrādīt arī bildes/elektroniskā formātā (telefonā utml.)
  • Piedāvājam zirgu boksa vienas dienas īri – cena 10 EUR. Atrodas apm. 1km no sacensību norises vietas. Vieta jāpiesaka savlaicīgi. Par zirgu izvietošanu: info@terveteszirgi.lv, tel. +26190132.
  • Visiem sportistiem un sacensībās iesaistītajām personām obligāti jāievēro valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar COVID – 19 izplatību:

Plašāka informācijahttps://lsfp.lv/jaunumi/zinas/no-15-junija-atlautas-sacensibas-ara

Noteikumu grozījumi pilnā apjomā pieejami

https://likumi.lv/ta/id/323930-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-9-junija-noteikumos-nr-360-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplati

Esat laipni aicināti un vēlam veiksmi!

Close Menu
×
×

Cart

Pieteikuma forma tirgotājiem

11. maijā "Tērvetes - Ķirju kauss" Pēc anketas aizpildīšanas drīzumā ar jums sazināsimies.